Hlavní nabídka

O projektu

Projekt Překonej sám sebe jsme vymysleli s pár kamarády, když jsme jeli na soukromou dovolenou na pionýrech JAWA 05 po České republice. Tehdy jsme si řekli, že to není úplně špatný nápad a že bychom třeba takto mohli i někomu něco přivézt.

Nejčastější otázky, které dostáváme, jsou, kdo z vás je nemocný a co za to máme. Nikdo z nás není nemocný. Nemáme ani kolem sebe nikoho nemocného. Je to opravdu jenom o tom, že jsme se rozhodli pomoct jiným lidem, které jsme do dneška vůbec neznali. Ale jejich příběhy nás natolik oslovili, že jsme se rozhodli, že si svůj život trošku upravíme a budeme pro tyto lidi dělat víc, než jenom to, že budeme sami chodit do práce a mít se dobře. Tento projekt se nedělá pro peníze. Naopak. Sháníme peníze, abychom je mohli dál posunout k projektu Překonej sám sebe, k pacientům, kteří je potřebují. Projekt děláme bezplatně, ale ne úplně bez odměny. Tou odměnou jsou nové zkušenosti, kontakty, zajímavá setkání a také samozřejmě určitý vnitřní pocti smysluplnosti a naplnění.
Radovan Holub

Kdysi jsem zažil mnoho úspěchů i neúspěchů. Zjistil jsem ale, že mě to úplně nenaplňuje. Projekt Překonej sám sebe mě naplňuje a doporučuji všem, aby si sami vyzkoušeli tento nepřenositelný pocit, kdy člověk něco dělá pro druhého.
RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. 

Vytvořit propojení „most“ mezi pacienty, rodinou, přáteli a širokou veřejností. Vhodnou a účinnou formou informovat širokou  veřejnost o této nemoci a o životě samotných pacientů s touto nemocí. Přinést pacientům informace o různých formách léčení, např. i alternativní způsoby a tím jim otevřít možnosti ke kvalitnějšímu způsobu života. A v neposlední řadě motivování samotných pacientů a jejich aktivní zapojení do této akce.

Účel projektu:

  • Zviditelnit problematiku roztroušenĂ© sklerĂłzy a pojmenovat nÄ›kterĂ© z rizikovĂ˝ch faktorĹŻ, kterĂ© mohou prĹŻbÄ›h tĂ©to nemoci dále negativnÄ› ovlivňovat. Snaha zdĹŻraznit prostĹ™edky účinnĂ© prevence a metody ulehÄŤujĂ­cĂ­ Ĺľivot pacientĹŻm s roztroušenou sklerĂłzou a zpomalujĂ­cĂ­ (zastavujĂ­cĂ­) jejĂ­ prĹŻbÄ›h.
  • Propagovat koncept (zmÄ›na ĹľivotnĂ­ho stylu, vyhĂ˝bánĂ­ se stresu, zmÄ›na stravovacĂ­ch návykĹŻ), kterĂ˝ vede k vĂ˝znamnĂ©mu zlepšenĂ­ kvality Ĺľivota nemocnĂ˝ch s roztroušenou sklerĂłzou. Tento koncept je postaven na platformÄ› OMS (Overcoming Multiple Sclerosis – PĹ™ekonánĂ­ roztroušenĂ© sklerĂłzy). O tomto konceptu chceme pĹ™inášet podrobnĂ© informace, vĂ˝sledky atd. Chceme podporovat a pomáhat lidem s diagnĂłzou roztroušenĂ© sklerĂłzy, kteří se rozhodnou dodrĹľovat zásady OMS.

  • V prĹŻbÄ›hu projektu poskytneme základnĂ­ dĹŻleĹľitĂ© informace o tĂ©to nemoci širokĂ© veĹ™ejnosti a dodáme informace o potĹ™ebÄ› vÄŤasnĂ© lĂ©ÄŤby. Chceme se zaměřit na všechny pacienty s roztroušenou sklerĂłzou a nemalou mÄ›rou se zaměřit na mladĂ© lidi s touto diagnĂłzou anebo pacienty s příznaky RS a nebo pacienty, kteří svou diagnĂłzu nedávno zjistili.
  • Chceme zprovoznit motivaÄŤnĂ­ web, kterĂ˝ pomĹŻĹľe lidem v těžkĂ˝ch chvĂ­lĂ­ch zvládnout danou situaci.

Proč děláme projekt Překonej sám sebe i v roce 2017?

V roce 2017 jsme projekt Překonej sám sebe rozšířili z RS na autoimunitní choroby a k tomu vznikl i podtitul PSS – projekt na podporu lidí, co chtějí „znovu“ žít. Ne, že by lidé nechtěli žít, ale bohužel jsme se v uplynulých ročnících setkali s mnoha lidmi, kteří pro své zlepšení již nebyli ochotni více udělat. Prostě se rozhodli, že lepší už to nebude, a tak jsou ve své negativitě spokojení. Toto, ale lidem z projektu PSS nestačilo. A tak jsme hledali cestu jak dál, a proto chceme dále pomáhat lidem, kteří již jsou pozitivně naladění nebo jsou ochotni se na tuto pozitivní vlnu nechat přivést. A o tomto pozitivním myšlení by celý rok 2017 měl být. A bude!